HOMMAFOSSEN KRAFTSTASJON

Dato 04.07.2020

   Tid 07.17.15  
 Driftstid 76255 timer 
 Produsert totalt 36102.651 MWt 
 Produsert forrige døgn 9764 kWt 
 Produsert siste døgn 4743 kWt